onsdag oktober 24 , 2018
søndag, 11 september 2016 08:59

Heed Thesis riaaforsterkar Spesial

Skrevet av

 

Moiz importerer eit merke som er heilt ukjent for meg. Heed leverer modular med det meste frå riaatrinn til effektforsterkarar under slagordet ”forget hi-fi… remember music”. Og vi tek for oss riaartrinnet Thesis.

 

Det finnest mange måtar å organisere elektronikken i stereoanlegget på. Sånn sett kan det verke som ein god ide med modular, slik at du kjøper det du treng. Så slepp du kaste bort pengar på riaa, og kan satse sterkare på DACen. Eller motsett om du vil.

Eg har fått låne Thesis, som er eit riaatrinn. Skal du ha dette, kostar det 31 500 kr om du vil ha med skikkeleg straumforsyning. Denne har uttak for to apparat, slik at du gjerne kan kjøpe forforsterkar også, når du likevel er i gong. Eller eit anna av Heed-apparata. Men vi kopla ikkje opp anna enn riaa, og starta utprøvinga etter rundt eit døgns oppvarming. Det er ikkje av/på-brytarar korkje på straumforsyninga eller på sjølve riaaboksen, så det er nok meininga at dei skal stå på permanent. Normalt går det lite straum i slike boksar, men denne straumforsyninga er ganske tungtvegande, noko som normalt tyder på at Enøk ikkje er prioritert, men at det i staden er kjæla for dynamisk attgjeving . Mine erfaringar er iallfall at ei separat, svær straumforsyning gjer underverk nettopp med dynamikken.

 

Utforming

Dei to boksane forbindast med ei veldig blå leidning, og er elles som ein heilt vanleg riaa. Det som såg ut som dipswitchar synte seg å vere små koplingar som settast på ynskt impedans og gain. Dette fungerer minst like bra som dipswitchar, kanskje litt betre ettersom du slepp å fikle med skrujern eller å få redsle for å bruke for mykje makt når innstillingane skal endrast. Men pass på så du ikkje mister desse små koplingane…

Det er fire innstillingar på impedansen, slik at dei viktigaste pickupslaga kan få ganske optimal tilpassing. Eg prøvde ut det eg hadde av pickupar tilgjengeleg for tida, og må seie at innstillingane aldri var noko problem, det låg innanfor dei behova pickupane hadde. Når eg etter kvart rota med fem ulike pickupar, må eg innrømme at eg sakna litt rattet på riaatrinnet eg har som referanse i anlegget. Men for den som ikkje skiftar pickup så ofte, er dette mest av alt eit teoretisk problem. Det er massevis av gain, heilt opp til 74 dB, og det burde vere nok til det aller meste. Justeringane er 100, 220, 470 og 1000 Ohm på MC-inngangen, medan MM sjølvsagt har standardisert 47 kOhm . Det er separate inn- og utgangar for MM og MC, slik at du kan kople opp to platespelarar, og ha desse tilslutta ulike inngangar på forsterkaren. Dei med både kvardags- og søndagsplatespelar vil sette pris på dette.

 

 

Utprøving

Det er verd å merke seg at det trengs litt oppvarmingstid på denne riaaen. Det merka eg spesielt etter at det hadde vore fråkopla i sommarferien. Eg er usikker på om eg «høyrde syner», men eg var ikkje heilt fornøgd før det hadde gått fjorten timar…..men etter dette hadde eg apparatet påslått nesten heile tida. Det vert slett ikkje varmt, og brukar såpass lite straum at det kan ein ta seg råd til.

Med varmt apparat er det ein eigenskap som kjem tydeleg fram; den storarta dynamiske attgjevinga. Rett nok ligg mesteparten av æra for dynamikkattgjeving i pickupen, men det er oftast riaaen sine eigenskapar som bremsar ein elles glimrande pickup. Og Thesis er fullstendig bremselaus i denne samanheng. Når dette er kopla saman med så mykje gain som kan leverast her, er eg nær ved å seie at denne kan levere meir saft enn nokon annan riaa eg har prøvd. Hadde det ikkje vore for ein… Samanliknast Heed-riaasettet med det beste eg har prøvd (og som eg også har kjøpt); EAT-e-pro, kjem det for ein dag at det er meir å hente. Den skjerande fanfaren på Cappricio Italien er framleis brutal, men når signalet går gjennom det dobbelt så dyre og rørbaserte apparatet er det ikkje lenger stygt og elektronisk. Og sjølv om bassen på Heed er skikkeleg til stades, på ein naturleg og innsmigrande måte, er det eit lite, men merkbart stykke att til EAT sin veldige autoritet når dei rette pickupane takast i bruk. Der kan du også finjustere gain og impedanse etter hjartet/øyret «i fart», slik at du kjem ganske nær staden der englane syng. Merkeleg nok syner denne skilnaden seg i mindre grad når det spelast på pickupar med litt høgre output. På VdH DDT med 0,65 mV var skilnaden mellom riaatrinna mindre enn når eg brukte Denon 103.

 

 

Klangalansen er det ingenting å seie på. Bass slepp uhindra gjennom, dersom pickupen gjer ein skikkeleg jobb (som VdH DDT), og det er minimalt skilnad mellom Thesis og den rørbaserte EAT-e-Pro i mellomtone og topp, så klangmessig er dette heilt i referanseklasse.

For mange er det aller viktigaste med ein riaa at han ikkje maskerar tredimensjonale opptak. Thesis er veldig god også på dette punktet, faktisk slit eg med å ta skilnaden mellom denne og referansen. Eg må nok sjå meg rundt etter ein betre pickup, ettersom det er desse som er hovudansvarlege for slike kvalitetar. For den som er klar til å investere vel 30 000 i riaatrinnet, kan eg melde at det er slett ingen grunn til å nøle på Thesis om klang er avgjerande for deg.

Det er litt rasedyrtendensar når det gjeld oppvarmingstid. I praksis vil du nok løyse problemet med å la det stå påslått så mykje som råd, sidan det brukar uvanleg lang tid på å varme opp til optimal lydkvalitet. Det eg opplevde var kanskje litt subjektivt etter sommarferien, men du må nok pårekne minst tre-fire timar om anlegget har vore slått av ei stund. Men boksane vert ikkje varme, så det brukast lite straum.

 

 

Konklusjon

Det finnest luksusriaatrinn til langt over hundretusenkroner. Det vil vere rart om ikkje iallfall ein del av desse gjer ein endå betre jobb enn Heed Thesis. Viss ikkje, er det vel grunn til å lure? Og det kan vi alltids gjere likevel, for kva skal eigentleg ein riaa gjere? Levere ei korrekt frekvenskurve i høve anti-riaaequaliseringa som skjer når plata lagast, og elles sørge for rikeleg forsterking av pickupsignalet. Eg sit sjølv på ein riaaforsterkar til meir enn dobbelt så høg pris som Thesis, og er fornøgd med utfordringa med å skaffe nye rør om ei stund. Eg har også svinaktig flott dynamikk, iallfall når eg brukar rette pickupen. Og eg er svært fornøgd med rattet der eg kan stille eit vell av ulike impedansar under avspeling (sjølv om vonde tunger seier at eg like gjerne kunne brukt ein tonekontroll i staden for denne kostbare fasiliteten). Ikkje desto mindre ser eg at eg kunne komme veldig langt med  100, 220 og 470 Ohm (1000 har eg ikkje så ofte bruk for), hatt nesten like mykje gain (eit par dB mindre) og spart både halvparten av kjøpesummen samt alle rørskifta framover.

Heed Thesis er ein av dei beste riaatrinna eg har prøvd. Har du ikkje ekstreme krav eller spesielle behov når det gjeld pickuplastar, har det alle dei kvalitetar eg tykkjer vi kan forlange av eit slikt apparat.

 

Importør av Heed er Moiz Audio

 

Lest 4247 ganger
Arve Åheim

Fagredaktør i Audiophile.no

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nyeste Tester / Artikler

De 20 nyeste Hovedartiklene:

 • Hortenmessa 2018 - messerapport med video
  Skrevet av

  Fagredaktør i Audiophile.no

  Hortenmessa vart avvikla for 17. gongen på rad, og vi var til stades med kamera og mikrofon.

  Les mer...
 • Kaipa – Sattyg
  Skrevet av

  Våre Svenske naboer har fostret mange gode progrock band gjennom tidene, og flere har vært inspirert av Svenskenes supergitarist og progstjerne Roine Stolt. Kaipa’s 12. og mesterlige album Sattyg er verdt en ekstra titt.

  Les mer...
 • Teac CD-P3450 Compact Disc Player – Stig Arne si dagbok juni 2018
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  I denne dagboka skulle eg eigentleg skriva del 2 av “99% av alle høgtalarar er feilkonstruerte". Men eg treng litt meir tid. Lat meg difor ta eit kvileskjer med å skriva om noko heilt anna, men ikkje mindre interessant, eigentleg.

  Les mer...
 • Where do the music end and the listening begin?
  Skrevet av

  Our perception of reality is a highly individual matter: every day our mind is occupied by trying to create coherence between an unimaginable number of fragments brought to us through our different senses. It is a bit like a game: you're given certain pieces but how you combine them is up to you.

  Les mer...
 • 99% av alle høgtalarar er feilkonstruerte (del 1) - Stig Arne si dagbok Mai 2018
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  Denne artikkelen burde eg ikkje levert. Eg har eigentleg ikkje peiling, og påstanden (overskrifta) er ganske dryg. Men likevel, eg må berre lufta det. Det er ei problemstilling med tekniske finurlegheiter som eg har fundert over i årevis. Om eg aldri tek det opp, kjem eg ikkje vidare. Eg ser gjerne at dei som har greie på dette tek kontakt, slik at me alle kan læra.  

  Les mer...
 • Martin Logan Classic ESL 9
  Skrevet av

  Vinylguru

  Denne gangen har jeg fått gleden av å ta for meg Martin Logan Classic ESL 9 og lage en omtale av denne, en av de nyeste Martin Logan hybrid elektrostatene.

  Les mer...
 • beyerdynamic DT 1990 Pro - den mest nøytralt lydenende hodetelefonen?
  Skrevet av

  Seniorskribent

  1 år med beyerdynamic DT 1990 Pro, og stiller jeg følgende spørsmål; er dette den mest nøytrale hodetelefonen av dem alle?

  Les mer...
 • Marantz PAM 710 DC Amplifier - Stig Arne si dagbok april 2018
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  Eg er ikkje heilt fokusert. Eg har lytta til mykje sidan sist, men ein del av det krev konsentrasjon i form av lengre artiklar. Då må ein ha fred og ro i fleire kveldar på rad, utan lystige lag i hagen med naboar og drikke. Dessutan er fokuset på hagen og tomta no til dags. Mykje må gjerast i løpet av  sumaren. Han er ikkje lang her til lands. Denne gongen vil eg difor satsa på - eg veit ikkje heilt. Eg byrjar no berre å skriva og so får me sjå kva det vert.

  Les mer...
 • Grassat feil tilkopling - Stig Arne si dagbok februar 2018
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  Det kan sjå ut som om eg er alvorleg på etterskot, men det er ikkje so ille som det ser ut til. Når eg no har sendt februar, hoppar eg over mars, for då rapporterte eg frå Vossajazz. Neste vert altso april, og då er me ajour!

  Les mer...
 • JBL GO – Stig Arne si dagbok januar 2018
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  I samband med samansmeltinga mellom datamaskina og stereoanlegget renn eg borti stadig fleire merkelige dingsar. Anten eg vil eller ikkje. Her vil eg skriva om ein eg ikkje kunne unngå. Eg kjøpte han og har hatt stor glede av han sidan. 

  Les mer...
 • Vossajazz 2018 - Laurdag og sundag
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

   

  Foto: Runhild Heggem / Vossa Jazz

   

  Før det tradisjonsrike Tingingsverket (det 37. i rekkja) vart Vossajazz-prisen delt ut til Benedikte Maurseth. Me gratulerer.

  Les mer...
 • Vossjazz 2018 - Fredag
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  Går det an å vera heldigare med veret? Palmefredag kom våren, to-sifra grader på stokken, og sol. Jazz-turistane frå Bergen ramla ut or toget på Voss jernbanestasjon og sjangla austover mot Vangen forbi kyrkjo, for å løysa ut billettene sine mot armband i billettkontoret på Park Hotell, eller på det nye Vossajazz-kontoret andsynes.

  Les mer...
 • Sandstrøm-Electrocompaniet - Stig Arne si dagbok desember 2017
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  Det er framleis fire timar til me lander, og eg held på å kjeda meg i hel. Eg er på reis att. Har nett sett ferdig ein film, og orkar ikkje sjå ein til. Det slår meg at eg kan fiska opp Mac´en frå sekken under flysetet og skriva litt på “frå dagboka”. Eg er jo i ferd med å koma meg ajour! Og då skal eg fortelja litt om kva eg har lytta på i det siste. Det er ikkje småtteri. 

  Les mer...
 • Øyretelefonar – kva skal vi bruke dei til? Utprøving av Mitchell & Johnson
  Skrevet av

  Fagredaktør i Audiophile.no

  Alle treng øyretelefonar av og til, men til ulik bruk.  Av og til vil vi ha musikk utan å forstyrre andre. Andre gongar vil vi ha musikk til arbeid og trim. Og nokre av oss bur så trangt at det er liten vits med kvalitetshøgtalarar. Det er også dei av oss som brukar øyretelefonane som høyrselsvern. 

  Les mer...
 • ZYX 4D Ultimate.
  Skrevet av

  Vinylguru

   

  Denne gangen skal jeg ta for meg en av Zyx sine nyeste kreasjoner, den nye carbon-cantilever utgaven av Zyx sin 4d serie. Jeg har tidligere testet 2 pickuper fra 4d serien, i sølv utgaven og kobber varianten. Begge med godt og mer ulikt resultat enn jeg forventet meg. Kobber og sølv i signalveien utgjør en forholdsvis stor tonal forskjell etter min mening, og de to 4d pickupene låt ganske så forskjellig. Begge nøytrale i og for seg, men kobber varianten var vesentlig varmere i lyden enn sølv utgaven, faktisk så forskjellig at jeg gladelig hadde trodd at man snakket om to vidt forskjellige pickupmerker og lydfilosofier.

  Les mer...
 • Analog kontra digital. Stig Arne si dagbok for November 2017
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

   

  Kjære lesar,

  førre dagbok, “gode stereoanlegg, dårlege vilkår?” er signert oktober -17, so her kjem november -17. Desember -17 er alt klar, og vil koma ganske kjapt. Eg er altså ikkje so mykje på etterskot som det kan sjå ut som. Forseinkingane skuldast reise for min del, og flytting for redaktøren sin del. 

  Les mer...
 • Trilogy 906 riaa
  Skrevet av

  Vinylguru

  Tidligere har jeg testet Trilogy 907 - riaa'en som var Trilogy's topp modell av riaa'er med meget godt resultat. Og denne gangen er det den nedskalerte lillebror 906 som er inne til test.

  Les mer...
 • Gode stereoanlegg, dårlege vilkår? Stig Arne si dagbok August 2017
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  Foto er teke frå eit tilfeldig hifi-blad, og ingen av dei omtalte anlegga, grunna anonymisering. Men det illustrerer nøyaktig korleis det IKKJE skal gjerast 

  I dag vil eg skriva litt om dei stereoanlegga eg har truffe på min veg i det siste. 

  Les mer...
 • ZYX Ultimate 100
  Skrevet av

  ZYX kom for en liten siden med en ny serie pickuper med det ambisiøse navnet «Ultimate». Denne serien kan ses som den endelige utviklingen av deres allerede velrenommerte produkter.

  Les mer...
 • My Sonic Lab Signature Platinum.
  Skrevet av

  Vinylguru

  Så har turen kommet til test nr. 353 av pickuper for undertegnedes del. Og hvorfor da ikke tråkke til med toppmodellen fra MSL (My Sonic Lab), og modellen Signature Platinum.

  Les mer...

Nyeste Nyhetsoppslag

Nyeste Musikkartikler

Annonser

Annonsere på Audiophile.no?

Audiophile.no i flere kanaler:

Nyeste fra Audiophile-TV

Les det digitale tidsskriftet AUDIOphile No.1:

Annonser

Nyeste tråder på Hifisentralen

Nye plateutgivelser