onsdag oktober 24 , 2018
lørdag, 11 mars 2017 09:37

Platematter – kva er best? Spesial

Skrevet av

 

Eit forsøk på ei lita utgreiing og samanlikning mellom nokre ulike underlag ein kan ha under vinylplatene under avspeling. Ikkje dramatisk avgjerande for lyden, men for den som vil optimalisere vinylriggen sin, er det litt å hente lydmessig her.

Fyrst av alt er det viktig å påpeike at det sjeldan er ein einskildfaktor som bestemmer korleis lyden din er. Nokre ting er sjølvsagt viktigare enn andre, men når alt kjem til alt, er det summen av alle detaljane du arbeider med som gjev totalresultatet. Underlag er lurt å prøve ut. Det kan vere ei billeg oppgradering som passar deg ganske godt, så prøv ut og høyr om du opplever skilnad.

Dei tre «testobjekta» eg samanliknar her, har eg fått tilsendt frå Audolici i Portugal. Dei kan bestillast her.

 

Litt bakgrunn

Underlaget var ikkje prioritert i «gamle dagar». Platene var såpass tjukke at mange platespelarar hadde tallerken som ikkje var større enn ein singel – skulle du spele LP, stakk skiva godt utanfor. Men slike spelarar vart problematiske då fyrste oljekrisa sette inn, og vinylplatene vart langt tynnare. Ein vart klar over at vinylen hadde resonansar, og kunne jamvel vere vindskeiv, og kaste på seg. Produsentar som var merksame på dette problemet, fann ulike måtar å løyse det på. Luxman laga platepelarar der tallerkenen hadde eit vakuumsystem som klistra plata til tallerkenen. Dette løyste problema på dei aller fleste tynne platene. Så hadde vi Oracle som utstyrte platespelaren sin med ein platestrammar som pressa platene i spenn mot underlaget. Ein vart då klar over at underlaget hadde ulike eigenskapar. Det var skilnad i evna materialet hadde til å gje etter for press. Var underlaget hardt, ville du presse eventuelle støvpartiklar inn i vinylen. Så det vart utvikla ei ganske mjuk matte, standard på Oracle frå mk IV, som vart seld fritt under namnet Platter Matter. Denne brukte eg på Technics SL 1000 mkII saman med ein Michell platestrammar med svært godt resultat. Drivverket på SL 1000 var så brutalt at eg lett kunne løyse og stramme Michell-saken, og spelaren tålte godt at eg brukte litt muskelkraft. Mange tynne, spesielt lett vindskeive plater hadde godt av slik bruk, og det verka også som om SL1000 spelte betre totalt sett. Eg fekk også demonstrert den mest radikale platestrammaren på 70-talet, Kenwood sin KD 07 med verdas fyrste «platekrans» som låg rundt ytterkanten av tallerken og vinylplate, og heldt denne skikkeleg fast – slikt hadde eg lyst på, må vite.

Så måtte eg diverre kvitte meg med SL 1000-spelaren, og eg bestemte meg for å kjøpe ei anna legende. Så ved overgang til Linn Sondek LP 12 endra ting seg radikalt. Den tunge PlatterMatta fungerte ikkje saman med det flytande opphenget, og det var vanskeleg å bruke ein fornuftig platestrammar (einaste eg fekk til, var den billegaste plast-dingsen frå Clearaudio, dei andre var for tunge). Eg eksperimenterte med ymse underlag, og det var merkbar skilnad, utan at eg bestemte meg for å skifte ut Linn si filtmatte, som lojale entusiastar hardnakka held på er best.

Eg fekk også høve til å lytte til ein modifisert Rega. Eit firma spesialiserte seg på å lage alternative tallerkar til desse populære spelarane, fyrst i akryl, og no i delrin, som skal vere eit materiale som samsvarar godt med vinylen i platene våre.

Akryltallerkenen eg fekk observere, hadde heilt klart annan lydsignatur enn standardutgåva. Eg likte denne betre, og eg var lenge trygg på at det var eit meir fornuftig materiale enn ringande metall, MDF-skiver eller glas. Eg tykte altså det var fornuftig då Clearaudio og VPI leverte spelarane sine med tilsvarande tallerkar. Så fekk eg høyre andre tallerkenmateriale, og enda til slutt opp med ein 12 kg tung VPI spesialsak som fungerer svært godt.

 

 

Mitt standardoppsett:

Eg brukar å legge vinylen rett på tallerkenen, og legg alltid loddet på. Dette er nødvendig for å få plata til å ligge i ro. Ofte tek eg på platekransen. Strengt tatt er ikkje dette nødvendig så lenge det er snakk om tjukke plater på 180 gram eller så. Men det er nesten påkrevd på dei tynnaste frå midten av 70-talet. Den spesielle platetallerkenen veg om lag 12 kg, og når platekrans og lodd pressar plata mot underlaget, vert dette ei svært så stabilt grunnlag for pickupen sine vandringar i rillene. Men no var det altså utprøving av fire ulike matter, for å sjå kva effekt dei har.

Aller fyrst prøvde eg ei rask gjennomspeling av 1812-overtura på Telarc med Audio Technica AT 33PTG/II, den beste «sporingspickupen eg har i stallen». Eg dempa stifttrykket til om lag 1,9 gram, der eg følte grensa gjekk for at pickupen skulle klare kanonskota på denne ekstreme plata. Så spelte eg gjennom kanonskota med alle underlaga og plateloddet. Ingen skilnad – alle mattene, så vel som blank tallerken hadde ikkje innverknad på korleis pickupen oppførte seg. Så skifta eg pickup, og justerte stifttrykket på Audio Technica AT 33 SA så lågt at han spora 80µ på mi gamle testplate, utan platestramming av noko slag. Eg tenkte at då ville han avsløre underlag som var ugunstige for sporingsevna. Men alle dei fire mattene verka akkurat like lite inn på sporingseigenskapane til pickupen – alle spora 80µ. Men då eg brukte platekrans og lodd, fekk eg nesten til 90µ. Altså er platekransen meir effektiv enn underlaget.

 

Lydlege skilnadar:

Aller fyrst må det nemnast at skilnadane mellom dei ulike oppsetta varierte ganske mykje med kva plate som vart spelt. Tjukke 180- og 200-gramsplater ved bruk av platestrammar er rett og slett mindre påverkelege enn dei tynne billegplatene av t.d. RCA Victrola, EMI Music for Pleasure. Så har du mykje plater av det tynne slaget, er tallerkenmatte og strammarutstyr fornuftige tiltak.

Så går vi over til mine subjektive inntrykk av lydlege skilnadar det var ved bruk av dei ulike mattene. (For ordens skuld; musikken eg brukte til referanse var for det meste klassisk frå EMI sin billegserie Music For Pleasure i svært tynne utgåver. Brukte også ei Mobile Fidelity-halvfartsgravert Dark Side Of The Moon, men her var det vanskelegare å høyre skilnad)

 

A1) Utan matte og strammar, rett på tallerkenen:

Dette har eg prøvd før, og likar dårleg å spele utan lodd. Då eg kom frå standardoppsettet mitt, og spelte «alminneleg», verka det som dynamikken flata ein del ut, nesten som ved komprimerte opptak. Det skjedde også ei endring av balansen, som eg prøvde å kompensere med antiskating. Og så vart klangen hardare. Eg meinte også å registrere nokre endringa i bassområdet, men utforska ikkje dette noko vidare.

Det er ikkje lurt å spele platene på VPI-spelaren utan noko form for stramming eller underlag.

 

A2) Med tjukk, mørk presskorkmatte:

Dette fungerte faktisk godt. Dynamikken kom på plass igjen, den harde klangen forsvann, og eg kunne sette antiskatinga der eg hadde funne ho rett i utgangspunktet. Men eg kunne ikkje merke noko spesiell innverknad på klangbalansen.

 

A3) Med lys naturkorkmatte:

Fungerte på same måte som med presskorken. Eg anar litt fastare bass, men det er ei lita nyanse. Minst like fin dynamikk, kanskje litt betre enn via den tjukkare presskorken.

 

A4) Skinnmatte

Dette litt mjuke naturmaterialet vart snudd med den glatte sida opp, men gav sterkare utslag med narvsida (håpar eg brukar rett ord no) mot plata. Det verka som ei forsiktig demping gjorde seg gjeldande, ikkje så mykje at dynamiske detaljar vart maskerte, men tvert om som om dei stod tydelegare fram. Eg ana også ei viss nedtoning av overtonane.

Elles fekk eg tilsendt tre små «vareprøver» av litt andre skinnkvalitetar som kunne skaffast. (elles fekk eg inntrykk av at skilnaden på desse skinntypane stort og sett var fargen)

 

B) med lodd og platekrans

1) Utan matte

Dette er mitt standardoppsett og referanse, som eg har nemnt tidlegare. Som eg er svært fornøgd med. Flott dynamikk, og noko eg oppfattar som svært lite farging av lyden.

 

B2) Med presskorkmatte

Dette fungerte om lag slik lodd og platekrans gjer utan matte av noko slag. Klarar ikkje å påpeike noko særpreg av presskorkmatta i denne konstellasjonen, altså svært likt standardoppsettet mitt.

 

B3) Med naturkorkmatte:

Også no meiner eg å registrere ei lita nyanse av noko fastare bassattgjeving. Dette kan vere eit pluss i mange oppsett.

 

B4) Med skinnmatte:

Dette verka på nesten same måte som eg hugsar PlatterMatta og Michellstrammaren gjorde på SL1000. Det skjedde noko positivt med klangbalansen, ei aning meir mot det søte og varme.

Eg føretrekk å ha den glatte sida opp, med tanke på å at den glatte overflata ikkje syg til seg støvpartiklar, som seinare kan pressast inn i platerillene. Motsett side påverkar klangbalansen i sterkare grad.

 

 

 

Så kva skal ein velje?

Underlaget mellom plate og tallerken har innverknad på lyden, og kan vere akkurat det du treng for å styre lydkvaliteten slik du vil ha det. Spesielt om du spelar mange tynne plater, vil ei platematte i dei aller fleste høve ha positiv innverknad på lyden. Men effektgraden av matta heng saman med mange faktorar.

Platekrans forsterkar effekten. Men også om spelaren din er slik at du ikkje kan bruke platekrans, vil matta ha innverknad på lyden. Og det er mange som vil bli overraska over effekten av å skifte ut filtmatta, eller legge på noko nytt i staden for dei medleverte mattene. Men om du derimot brukar 12 kg tung platetallerkenen, og i tillegg tungtvegande platelodd og krans slik eg gjer, vert mattevalet mindre kritisk. Likevel verd å undersøke

Korkmattene eg prøvde ut, hadde to ulike tjukkleikar, der din tynnaste verka som den hardaste. Begge stramma opp bassattgjevinga og rydda opp i lydbildet. Eg tilrår bruk saman med platestrammar av eitt eller anna slag. Hugs på at spelarar med flytande oppheng vert påverka av ekstra vekt, så lette strammarar vil då vere det beste. Men ein spelar utan fjøring vil gjere at du kan bruke lodd og platekrans, som eg fann som det aller likaste alternativet.

Skinnmatta var den eg likte best på min rigg. Annleis enn korkmattene, meir dempande. Ei neddemping av overtonar tolkar eg som demping av resonansar, og det må vere gunstig for mange vinylentusiastar. «Dempingsgraden» kan varierast ved å snu matta.

Etter denne utprøvinga av ymse underlag, har eg bestemt meg for å gå over til skinnmatte framover. Sjølvsagt i samband med bruk av plateloddet og -kransen som høyrer til spelaren. Ingen lydmessig revolusjon, men eit klart pluss, om du då ikkje har eit svært mørktklingande anlegg.

 

 

 

 

Lest 4800 ganger
Arve Åheim

Fagredaktør i Audiophile.no

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Nyeste Tester / Artikler

De 20 nyeste Hovedartiklene:

 • Hortenmessa 2018 - messerapport med video
  Skrevet av

  Fagredaktør i Audiophile.no

  Hortenmessa vart avvikla for 17. gongen på rad, og vi var til stades med kamera og mikrofon.

  Les mer...
 • Kaipa – Sattyg
  Skrevet av

  Våre Svenske naboer har fostret mange gode progrock band gjennom tidene, og flere har vært inspirert av Svenskenes supergitarist og progstjerne Roine Stolt. Kaipa’s 12. og mesterlige album Sattyg er verdt en ekstra titt.

  Les mer...
 • Teac CD-P3450 Compact Disc Player – Stig Arne si dagbok juni 2018
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  I denne dagboka skulle eg eigentleg skriva del 2 av “99% av alle høgtalarar er feilkonstruerte". Men eg treng litt meir tid. Lat meg difor ta eit kvileskjer med å skriva om noko heilt anna, men ikkje mindre interessant, eigentleg.

  Les mer...
 • Where do the music end and the listening begin?
  Skrevet av

  Our perception of reality is a highly individual matter: every day our mind is occupied by trying to create coherence between an unimaginable number of fragments brought to us through our different senses. It is a bit like a game: you're given certain pieces but how you combine them is up to you.

  Les mer...
 • 99% av alle høgtalarar er feilkonstruerte (del 1) - Stig Arne si dagbok Mai 2018
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  Denne artikkelen burde eg ikkje levert. Eg har eigentleg ikkje peiling, og påstanden (overskrifta) er ganske dryg. Men likevel, eg må berre lufta det. Det er ei problemstilling med tekniske finurlegheiter som eg har fundert over i årevis. Om eg aldri tek det opp, kjem eg ikkje vidare. Eg ser gjerne at dei som har greie på dette tek kontakt, slik at me alle kan læra.  

  Les mer...
 • Martin Logan Classic ESL 9
  Skrevet av

  Vinylguru

  Denne gangen har jeg fått gleden av å ta for meg Martin Logan Classic ESL 9 og lage en omtale av denne, en av de nyeste Martin Logan hybrid elektrostatene.

  Les mer...
 • beyerdynamic DT 1990 Pro - den mest nøytralt lydenende hodetelefonen?
  Skrevet av

  Seniorskribent

  1 år med beyerdynamic DT 1990 Pro, og stiller jeg følgende spørsmål; er dette den mest nøytrale hodetelefonen av dem alle?

  Les mer...
 • Marantz PAM 710 DC Amplifier - Stig Arne si dagbok april 2018
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  Eg er ikkje heilt fokusert. Eg har lytta til mykje sidan sist, men ein del av det krev konsentrasjon i form av lengre artiklar. Då må ein ha fred og ro i fleire kveldar på rad, utan lystige lag i hagen med naboar og drikke. Dessutan er fokuset på hagen og tomta no til dags. Mykje må gjerast i løpet av  sumaren. Han er ikkje lang her til lands. Denne gongen vil eg difor satsa på - eg veit ikkje heilt. Eg byrjar no berre å skriva og so får me sjå kva det vert.

  Les mer...
 • Grassat feil tilkopling - Stig Arne si dagbok februar 2018
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  Det kan sjå ut som om eg er alvorleg på etterskot, men det er ikkje so ille som det ser ut til. Når eg no har sendt februar, hoppar eg over mars, for då rapporterte eg frå Vossajazz. Neste vert altso april, og då er me ajour!

  Les mer...
 • JBL GO – Stig Arne si dagbok januar 2018
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  I samband med samansmeltinga mellom datamaskina og stereoanlegget renn eg borti stadig fleire merkelige dingsar. Anten eg vil eller ikkje. Her vil eg skriva om ein eg ikkje kunne unngå. Eg kjøpte han og har hatt stor glede av han sidan. 

  Les mer...
 • Vossajazz 2018 - Laurdag og sundag
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

   

  Foto: Runhild Heggem / Vossa Jazz

   

  Før det tradisjonsrike Tingingsverket (det 37. i rekkja) vart Vossajazz-prisen delt ut til Benedikte Maurseth. Me gratulerer.

  Les mer...
 • Vossjazz 2018 - Fredag
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  Går det an å vera heldigare med veret? Palmefredag kom våren, to-sifra grader på stokken, og sol. Jazz-turistane frå Bergen ramla ut or toget på Voss jernbanestasjon og sjangla austover mot Vangen forbi kyrkjo, for å løysa ut billettene sine mot armband i billettkontoret på Park Hotell, eller på det nye Vossajazz-kontoret andsynes.

  Les mer...
 • Sandstrøm-Electrocompaniet - Stig Arne si dagbok desember 2017
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  Det er framleis fire timar til me lander, og eg held på å kjeda meg i hel. Eg er på reis att. Har nett sett ferdig ein film, og orkar ikkje sjå ein til. Det slår meg at eg kan fiska opp Mac´en frå sekken under flysetet og skriva litt på “frå dagboka”. Eg er jo i ferd med å koma meg ajour! Og då skal eg fortelja litt om kva eg har lytta på i det siste. Det er ikkje småtteri. 

  Les mer...
 • Øyretelefonar – kva skal vi bruke dei til? Utprøving av Mitchell & Johnson
  Skrevet av

  Fagredaktør i Audiophile.no

  Alle treng øyretelefonar av og til, men til ulik bruk.  Av og til vil vi ha musikk utan å forstyrre andre. Andre gongar vil vi ha musikk til arbeid og trim. Og nokre av oss bur så trangt at det er liten vits med kvalitetshøgtalarar. Det er også dei av oss som brukar øyretelefonane som høyrselsvern. 

  Les mer...
 • ZYX 4D Ultimate.
  Skrevet av

  Vinylguru

   

  Denne gangen skal jeg ta for meg en av Zyx sine nyeste kreasjoner, den nye carbon-cantilever utgaven av Zyx sin 4d serie. Jeg har tidligere testet 2 pickuper fra 4d serien, i sølv utgaven og kobber varianten. Begge med godt og mer ulikt resultat enn jeg forventet meg. Kobber og sølv i signalveien utgjør en forholdsvis stor tonal forskjell etter min mening, og de to 4d pickupene låt ganske så forskjellig. Begge nøytrale i og for seg, men kobber varianten var vesentlig varmere i lyden enn sølv utgaven, faktisk så forskjellig at jeg gladelig hadde trodd at man snakket om to vidt forskjellige pickupmerker og lydfilosofier.

  Les mer...
 • Analog kontra digital. Stig Arne si dagbok for November 2017
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

   

  Kjære lesar,

  førre dagbok, “gode stereoanlegg, dårlege vilkår?” er signert oktober -17, so her kjem november -17. Desember -17 er alt klar, og vil koma ganske kjapt. Eg er altså ikkje so mykje på etterskot som det kan sjå ut som. Forseinkingane skuldast reise for min del, og flytting for redaktøren sin del. 

  Les mer...
 • Trilogy 906 riaa
  Skrevet av

  Vinylguru

  Tidligere har jeg testet Trilogy 907 - riaa'en som var Trilogy's topp modell av riaa'er med meget godt resultat. Og denne gangen er det den nedskalerte lillebror 906 som er inne til test.

  Les mer...
 • Gode stereoanlegg, dårlege vilkår? Stig Arne si dagbok August 2017
  Skrevet av

  Seniorskribent i Audiophile.no

  Foto er teke frå eit tilfeldig hifi-blad, og ingen av dei omtalte anlegga, grunna anonymisering. Men det illustrerer nøyaktig korleis det IKKJE skal gjerast 

  I dag vil eg skriva litt om dei stereoanlegga eg har truffe på min veg i det siste. 

  Les mer...
 • ZYX Ultimate 100
  Skrevet av

  ZYX kom for en liten siden med en ny serie pickuper med det ambisiøse navnet «Ultimate». Denne serien kan ses som den endelige utviklingen av deres allerede velrenommerte produkter.

  Les mer...
 • My Sonic Lab Signature Platinum.
  Skrevet av

  Vinylguru

  Så har turen kommet til test nr. 353 av pickuper for undertegnedes del. Og hvorfor da ikke tråkke til med toppmodellen fra MSL (My Sonic Lab), og modellen Signature Platinum.

  Les mer...

Nyeste Nyhetsoppslag

Nyeste Musikkartikler

Annonser

Annonsere på Audiophile.no?

Audiophile.no i flere kanaler:

Nyeste fra Audiophile-TV

Les det digitale tidsskriftet AUDIOphile No.1:

Annonser

Nyeste tråder på Hifisentralen

Nye plateutgivelser