Saturday, 31 January 2009 23:00

Linnduellen – Del 1, introduksjon

Written by

Linn har i noen år hatt en multiformatspiller som av mange har blitt regnet med i tetsjiktet også betraktet som ren CD-spiller. Hvordan står denne seg når den får konkurranse fra ny teknologi?

 

 

Skrevet av Karl Erik Sylthe, februar 2009

Source-first er et begrep som har vært uløselig knyttet til Linn i årtier, helt siden LP12 var konge på haugen. Linn har hele tiden hardnakket hevdet at den desidert viktigste komponenten i et anlegg er lydkilden. Og begrunnelsen for dette er at det som går tapt først i signalkjeden, aldri kan gjenvinnes senere i kjeden.

Vi skal ikke ta stilling til substansen i denne teorien. Derimot har vi tatt mål av oss til å finne ut hvilken av Linn sine digitale signalkonsept som er best egnet til å stå foran og dra lasset.

I Linn opererer man med ulike nivåer på komponentene. Aller høyest er klimax-serien, hvor vi også finner Klimax DS, en nettverkspiller til godt over hundre tusen. I dette sjiktet er det ikke lengre en CD-spiller, etter at Linn Sondek CD12 gikk ut av produksjon for noen år siden.

Derfor er det mer naturlig å fokusere på Akurate-serien, som er nest høyeste nivå i hierarkivet. I tillegg til at serien er langt mer tilgjengelig for entusiaster med jordiske hi-fi budsjett, finner vi her digitale signalkilder av begge kategorier.

Linn Akurate CD, som vi tar for oss først i denne artikkelserien startet opprinnelig sin karriere som en Unidisk 1.1, en universalspiller som nå koster rundt nitti tusen. Linn gjorde et smart grep ved å fjerne videodelen i spilleren, og erverte en reen audiopiller for flere format som de kunne selge for under to tredjedeler av prisen.


Som mot-duellant til Akurate CD har vi nettverkspilleren Akurate DS. DS er det nye konseptet til Linn for avspilling av musikkfiler ved hjelp av streaming fra nettverk. I tillegg til å være den nest dyreste DS-spilleren, er Akurate DS også nummer to i utviklingsrekkefølgen. Den kom på markedet for et års tid siden.
 

I denne duellen publiserer vi artiklene i en sekvens, der de påfølgende artiklene vil være:

Les Linnduellen - Del 1

Les Linnduellen - Del 2 - Akurate CD


Følg med videre…

Linn - Ressurssenter

Read 10954 times
Karl Erik Sylthe

Redaktør i Audiophile.no

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.