Saturday, 11 September 2021 10:51

Annerstedt-Hegge Acoustic AB – Ny norsk-svensk HighEnd høyttalerprodusent

Written by

En ny HighEnd høyttalerprodusent med samarbeid mellom norske og svenske HiFi-veteraner er i anmarsj. Vi har fått en prøvelytt av et førproduksjonssett.

Artikkelen oppdatert 12.9.2021 med supplerende opplysninger.

Den norske HiFi-veteranen Odd Rune Hegge og den svenske arkitekten og tidligere HiFi-forhandleren Anders Annerstedt har i fellesskap startet selskapet Annerstedt-Hegge Acoustics AB. Eller A-HA, som er kortversjonen av navnet.

Odd Rune Hegge er kjent blant mange HiFi-entusiaster som mannen bak tidligere Kontrapunkt, og driver nå Eksakt HiFi i Vibes Gate. Han er også uløselig knyttet til Linn som Norges ubestridt fremste Linnekspert, både i tidligere Kontrapunkt og nå i Eksakt HiFi.

Også hans kompanjong Anders Annerstedt har en bakgrunn som Linnforhandler, og har blant annet solgt Linn-anlegg i High Fidelity i Karlavegen på Østermalm i Stockholm, en av hovedstadens Linnforhandlere. Men Anders Annerstedt er også arkitekt, et yrke som gir en annen tilknytning mellom Hegge og Annerstedt gjennom Odd Rune sin utstrakte interesse for arkitektur.

Odd Rune har hatt ideen om et høyttalerprosjekt i 2-3 år, og for et drøyt år siden begynte ideene å bli konkretisert sammen med Anders. I denne perioden har de laget i underkant av 70 ulike modeller som de har fått simulert, før de nå har landet på to ulike modellserier.

Produksjonen av disse høyttalerne vil foregå i Sverige. Dette er begrunnet både i kostnadsnivå, og at de her har funnet en langt høyere produksjonsvillighet.

Seriene er utpregede høykostserier, med det Odd Rune betegner som ekstra høy produktkvalitet på elementene.

Inspirasjon og prinsipper

Det er en rekke prinsipper og inspirasjonselementer som ligger til grunn for de nye høyttalerne, og dette er inspirasjoner de to bakmennene har hatt felles. 

Det kanskje viktigste prinsippet er at de har hatt et ønske om å trosse rådende strømninger om at det er lifestyle-hensyn som styrer utformingen. Inspirert av bortimot 100 år gamle arkitekturideer fra Bauhaus der form følger funksjon har de latt akustiske behov styre utformingen. 

Floyd Toole er en gammel læremester begge konstruktørene har stor respekt for, og Odd Rune fremhever at Toole sine prinsipper er lagt til grunn i design og konstruksjon av høyttalerseriene. Han legger også vekt på minimal bevegelse på høyttalerelementene for i størst mulig grad å unngå støy og forvrengning.

Utviklet i samarbeid med Linn

Men også uhyre moderne teknologi er en viktig del av konseptet med høyttalerne fra AHA. Linn sitt eksakt-konsept med aktiv drift og digitale delefilter er et viktig element i de nye modellene, og to av de nye modellene er allerede listet opp i Linn sin oversikt over høyttalermodeller som er målt for Space Optimisation. A-HA har hatt et godt samarbeid med Linn i utvikling av høyttalerkonseptene, og Linn sitt Eksakt-konsept er en del av høyttalerkonseptet for de nye høyttalerne. Modellen A2 blitt designet til å være en del Linn Exakt plattformen. 

Linn har hjulpet AHA med en god forståelse av Exakt plattformen og hvordan en designer og modellerer en høyttaler for denne aktive plattformen med digitale delefilter og rom optimalisering.

Dual Concentric

En annen viktig bærebjelke er bruk av point source i de frekvensområdene der lyden er retningsbestemt. De første modellene benytter Dual Concentric elementer, noe Odd Rune gir uttrykk for utgjør en viktig del av produktkonseptet. Det samme gjelder for den vinklingen av øvre del av kabinettet på A2, som er begrunnet i en on-axis orientering av DC-elementet.

A-HA A2

Den første modellen som er klar for markedet er en gulvmodell med navn A2. Dette er ingen slimline-konstruksjon, og det ville heller ikke vært mulig. For mellomtone / horndiskant er en ti-tommers Dual Concentric, mens bassen ivaretas av en 12-tommer. A2 er noe lavere enn mange andre gulvmodeller. Dette kompenseres det for ved at DC-elementet som sitter i en separat avdeling av kabinettet er tiltet litt bakover, ca. 3-4 grader.

Mellomtonen har et membran i kullfiber kompositt, og diskanten er laget i Kapton, et materiale oppfunnet av Dupont. Driverne er produsert av den tyske produsenten BMS.

 

A2 er en bassreflekskonstruksjon, der bassporten er plassert på kabinettets bakside. Dette er ellers en av de 9 justeringene A-HA vurderer på produksjonsmodellene – plassering av bassporten vurderes flyttet til en plassering sentrisk på basselementet.

Også det øvre kammeret i kabinettet har en ventilering for å slippe ut noen frekvenser. Dette er et litt uvanlig konsept, og utgjør et av designelementene på A2 der de er plassert i fremre dele av sideveggen. Mellomregistrets prinsipp er en aperiodisk ventil. Den som et lekkende lukket kabinett, som lekker under en viss frekvens(ca200Hz). Og dette fungerer, ifølge Annerstedt.

Kabinettet er laget i en kompositt av Valchromat, Finsk Bjørkeplywood, og MDF. Fineret er 3mm tykt, og det er finert på begge sider for stivhet. Dempematerialet er en blandning av lammerull og polyester. Kabinettet er avstemt med viscoelastisk dempeduk. Et spesielt svensk produkt.

Kabinettet er montert på fire IsoAcoustics dempeføtter.

Annerstedt opplyser at frekvensgang i et rom skal være 27 Hz – 20 kHz.

Flere versjoner av A2

Det vil utvikles flere versjoner av A-HA A2. Dette er en oversikt av de tre versjonene som er planlagt:

 • Aktiv versjon med innbygde forsterkere:
  • 3 effetkforsterkere, trolig Eigentakt 400 watt
  • Innebygde delefiltre i forsterkermoduler. Ikke primært beregnet på Exakt, men kan benyttes dersom delefiltrene nullstilles.
 • Aktiv versjon uten forsterkere:
  • Ingen aktive/passive delefiltre (heller ikke i bassen)
  • Spesielt tilegnet Exakt med 3-kanals effektforsterker, men kan benyttes sammen med andre system med aktive delefiltre.
 • Passiv modell
  • Passivt delefilter mellom diskant og mellomtone
  • En 500 watts Hypex-modul til basshøyttaler, forsynt med høynivåsignal.

Alle aktive høyttalermodeller vil naturligvis kunne drives aktivt med et Exakt-filter.

Eksakte priser på A2-modellene er ikke helt fastlagt enda, men de vil ha en prislapp på rundt 250.000,-, avhengig av utstyrsvariant. Førproduksjonsmodellen hos Eksakt Audio har sort finish, mens eik og valnøtt er standard finish.

Odd Rune har antydet muligheten for å foreta senere oppdateringer av delefilter via softwareoppdateringer.

A1-serien

Men Annerstedt-Hegge Acoustics AB har også en enda mer kompromissløs serie på gang. A1-serien består av en modell som litt ironisk har fått modellnavnet A1 Micro. Den har et 15-tommers tri-aksialt element. Hvis du syns at en 15-tommer blir litt pinglete i bassen kan den suppleres med A1  18” isobarik subwoofer. Eller du kan velge A1 full-range, der de 15-tommeren og isobarikbassen er integrert i et kabinett.

Det er også en A3-modell litt lenger ut i horisonten. Den har vi ingen detaljer om.

Prøvelytt av A-HA A2

Det var med ikke så rent lite spenning jeg fikk en solid lytteøkt med disse førproduksjonseksemplarene av A-HA A2. De var stilt opp sammen med et utvalg av Linn-elektronikk, og med Exakt delefiltre.

Allerede fra den første låten hentet fra albumet Nameless av Dominique Fils Aime var det eksponert en ekstrem presisjon og åpenhet i lydbildet, og det ble fulgt opp da Paul Simon spilte klassikeren Diamonds On The Sole Of Her Shoes fra albumet Graceland.

På den enda større klassikeren Walk On The Wild Side med Lou Reed fikk jeg servert en vanvittig presis bass med den største selvfølgelighet.

Antonin Dvorak sin 9. symfoni dirigert av Leonard Bernstein i 1986 ble presentert med et veldig stort lydbilde.

Jeg måtte selvfølgelig hente frem smakebiter fra min standard testløype, der Erik Friedlander sin Bohemia After Dark ble avspilt med veldig god mikrodynamikk. Nigel Kennedy sin gjenkomponering av Vivaldi, der en god dose vreng er lagt inn som et musikalsk virkemiddel ble eksemplarisk gjengitt. Det er mang oppsett som ikke behersker å presentere dette på en måte som gjør at det tillagte forvrengningen blir tydelig eksponert på en måte som skiller barter og snørr, men bare gjør det hele til en uspiselig lapskaus.

Lous Armstrong sin vokal fikk et veldig flott nærvær i St. James Infirmary fra Satchmo Plays King Olivier, og Arild Andersen sin kontrabass var nesten fysisk til stede i Vibes Gate 13 da den spilte Hyperborean.

På diverse av Kari Bremnes sine innspillinger på min testliste ble ulike karakterer av Kari sin vokal tydelig eksponert. En kjapp sammenligning mellom TIDAL og 24/96 på Qobuz ga også et klart inntrykk av mer luft på de samme sporene på 24/96 Lossless.

 

Totalinntrykket av A-HA A2 var svært lovende, og hadde på ingen måte en utpreget basstung karakter som man lett kan bli lurt til å anta av kabinettdesignet. Godt balansert klang, som går uanstrengt og dypt i bassen, og har en uhyre detaljert diskantgjengivelse. Også perspektivegenskaper fremstår i toppklasse. Dette er høyttalere det blir svært spennende å følge videre.

A-HA høyttalere forhandles i Norge av Eksakt HiFI

 

 

Last modified on Sunday, 12 September 2021 11:51
Karl Erik Sylthe

Redaktør i Audiophile.no

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Latest from Karl Erik Sylthe