Karl Erik Sylthe

Karl Erik Sylthe

Redaktør i Audiophile.no

Etter nyhetsoppslaget i går om Linn Exakt har vi mottatt utdypende informasjon, både fra Kontrapunkt og annen informasjon hentet fra Linn Forum.

SISTE: Artikkelen med en del oppdateringer 25.09, med tilleggsinformasjon, samt et videoinnslag fra Youtube.

Les mer:

Linn Products in Scotland have anniversary, 40 years after the first Linn Sondek came to birth. It has given rise to the launch of Linn exakt.

Read more:

Linn Products i Scotland har jubileum, 40 år etter at den første Linn Sondek kom på markedet. Det har avstedkommet lansering av Linn Exakt.

Les mer:

"The view was all in lines" is a typical release from 2L. In other words, a publication that stands out by being untypical ..

Read more:

"The view was all in lines" er en typisk utgivelse fra 2L. Med andre ord en utgivelse som skiller seg ut ved å være utypisk..

Les mer:

 

Iver Kleive is an organplayer that is well represented in established audiophile record collections. Especially the works with Reiersrud on recordings with KKV has left a deep impression among music lovers who appreciate good sound, while valuing the genre boundaries neglected.

Read more:

 

Tannoy's top model in the new Definitionserien had long attracted attention. When they were borrowed from Stereofil for a thorough test round, it had some unintended consequences ...

Read more:

 

Tannoy sin toppmodell i den nye Definitionserien hadde lenge tiltrukket seg oppmerksomhet. Da de ble utlånt av Stereofil for en grundig testrunde, fikk det noen utilsiktede konsekvenser…

Les mer:

Spotify launches a new way to stream music. Connect the name.

Strømmetjenesten lanserer en ny måte å strømme musikken på. Connect er navnet.

Les mer:

Page 199 of 214