Karl Erik Sylthe

Karl Erik Sylthe

Redaktør i Audiophile.no

 

Do you believe in reincarnation? Now, you do not really have a choice anymore, for NAD ensures legend 3020 resurface in a new guise.

Read more:

Tror du på reinkarnasjon? Nå har du egentlig ikke noe valg lengre, for NAD sørger for at legenden 3020 gjenoppstår i ny skikkelse.

Oppdatert med info fra importør:

Les mer:

Owners of Linn's DS products have for a long time had access to 3 different webradio stations with streaming music non-stop from Linn Records. It seems that arch rival Naim find this to be a good idea.

Eiere av Linn sine DS-produkter har i lengre tid hatt tilgang til 3 ulike webradiostasjononer som strømmer musikk non-stop frå Linn Records sine utivelser. Dette syns erkerivalen Naim åpenbart er en god ide.

Les mer:


I oktober 2011 var Audiophile.no på besøk hos Renaissance Auio på Støletorget i Bergen. På grunn av tekniske problem ble denne artikkelen aldri publiser da, og vi benytter den gylne anledningen vi har ved vår gjenkomst til å vise denne nå.

Oppo deliver firmware update to the BD-players BDP-103 og BDO-105

Read more:

Oppo har kommet med firmwareoppdatering til de to signalspillerne BDP-103 og BDO-105.

Les mer:

There is rarely a product evokes a big appetite based on looks alone. With R7 Ruark has managed to create something very special.

Det er sjelden et produkt vekker en så stor appetitt basert på utseende alene. Med R7 har Ruark greid å skape noe helt spesielt.

Les mer:

De fleste store japanske produsenter av hjemmekino har styrt unna separate komponenter for hjemmekino. Nå er ikke Yamaha lengre en av dem.

Les mer:

Page 199 of 210