Thursday, 09 July 2020 20:37

Om epler og platespillere

Written by

Ryktene vil ha det til at Apple planlegger å selge neste generasjon iPhone uten øreplugger og lader. Og reaksjonene har ikke latt vente på seg. Men den interessante biten er at dette henleder tankene over til et interessant fenomen knyttet til platespillere.

For en uke til to siden dukket ryktet opp om at de kommende varianter av iPhone 12 kanskje ikke vil få de sedvanlig medfølgende kablede ørepluggene. Og på toppen av dette vil Apple ifølge de samme ryktene droppe den medfølgende laderen. I seg selv er ikke dette interessant i det hele tatt. Det interessante ligger i at dette blant mange medieaktører og deres respektive lesere har vakt sterke reaksjoner og harme. "Skal man betale over ti tusen for en flaggskipmobiltelefon, og så følger det ikke engang følge med en helt nødvendig lader for å kunnelade opp mobilen?" 

Dette er selvfølgelig et fornuftig tiltak fra Apple sin side, og jeg tar det for gitt at det er hold i ryktene. Hvis vi sorterer unna ørepluggene først – dette er helt overflødige duppeditter som få eller ingen benytter. Ikke minst etter at de fleste flaggskipmobilene har droppet 3.5mm minijack lydutganger er kablede øreplugger noe som ikke blir brukt. Folk flest som er i en brukergruppe som bruker mobilen til lydavspilling har et par trådløse øreplugger, eller Bluetooth hodetelefoner. Eller begge deler.

Og når det kommer til ladere er også dette noe iPhonebrukere vanligvis har i bøtter og spann fra før. Og ikke minst nå som litt mer heftige superladere, for ikke å snakke om trådløse ladere blir stadig mer vanlig er det rett og slett bortkastede ressurser å legge ved noe folk ikke har behov for.

I en situasjon der el-avfall får mye oppmerksomhet, er det et solid miljøargument for å droppe dette tilbehøret som standard tilbehør. Og for de som tenker at dette er besparelser produsenten putter i egen lomme, er det bare å bemerke at det er ikke sånn markedet fungerer. Dette er en kostnadsreduksjon som gir mulighet for en tilsvarende prisreduksjon. Og nå dukker ryktene opp om at Samsung følger etter.

Epler og platespillere. Og pickuper…

Men nå var det egentlig ikke mobilladere som var grunnen til at jeg plukket frem tastaturet denne gangen. For dette dilemmaet vedrørende medfølgende tilbehør for flaggskipmobiler ledet tankene over til et litt beslektet tema som har betydelig mer audiofil relevans. Vi snakker selvfølgelig om de pickupene som følger med påmontert de kjære platespillerne vi kjøper i variable prisklasser. Her har produsentene et kanskje langt større dilemma enn Apple har. Og det sørgelige faktum er at vi HiFi-skribenter er stert medskyldig i at dette dilemmaet ofte gir seg uheldige utslag.

Ground Zero

Jeg starter med en grunnleggende faktor. Jeg bekjentgjøre mitt personlige ståsted når det gjelder pickuper, et ståsted som er en forutsetning og et fundament for det jeg skriver videre: Jeg er av den oppfatning at pickupen er den viktigste faktoren i en vinylrigg. Og at det ofte kan være en riktig prioritering å bruke minst like mye på en pickup som på resten av platespilleren, forutsatt at den er tilpasset resten av spilleren - primært armen. Og så vet jeg at mange har en annen oppfatning, og da vet vi hvorfor de kanskje ikke er enig i resten av resonnementet …

Pickup – ulike preferanser

Jeg er primært av den oppfatning at det ideelle vil være at platespillere selges uten pickuper. Dette gir den optimale fleksibiliteten. Og ser vi bort fra førstereismatroser innen vinyl som heldigvis er en befolkningsgruppe i vekst, har en stor del av kjøperne en pickup fra før som det kan være aktuelt å gjenbruke. Eller de har en annen, ny pickup i kikkerten. Uansett vil de i de fleste tilfellene være tjent med å benytte en annen pickup enn den som følger med platespilleren. Om ikke annet fordi deres egne preferanser går i en litt annen retning.

Men det er lett å forstå at produsenter kvir seg for å levere platespiller uten pickup. Særlig i lavere prisklasser er det nærliggende å hekte på en budsjettmodell av en pickup. I det minste er dette enkelt for kjøperen, og så bør man kunne forvente at pickup er tilpasset arm, og riktig montert. Og strengt tatt representerer ikke pickupen noen stor verdi – maks en tusenlapp for de mest brukte løsningene.

Det er når prislappen på spilleren øker at dilemmaet begynner å gjøre seg gjeldende. Skal man fremdeles sette på en budsjettpickup for å holde prisen nede på en komponent som likevel blir skiftet ut rundt neste sving? Eller skal man bruke litt mer penger på en pickup som i større grad utnytter potensialet i drivverk og arm, men som uansett ikke utnytter potensialet til spilleren?

HiFi-skribenter som forsterker dilemmaet

Det bør være obligatorisk under en test av platespillere at den blir testet med ulike pickuper. Ellers blir det neppe en test som avslører hvilke egenskaper som bor i spilleren. Jeg har sett utallige eksempler på tester av platespillere der produsenten har satt på en billigpickup, noe som har ført til et ganske lite flatterende testresultat for spilleren. Hadde testeren tatt bryet med å teste med en bedre pickup ville det gitt et helt annet utfall. Dette vet jeg blant annet fordi jeg har testet noen sånne spillere selv.

En slik testpraksis gjør det vanskelig for en produsent å sette på en rimelig pickup, rett og slett fordi det bidrar til å gi spilleren dårligere tester og omdømme enn den fortjener. Setter produsenten derimot på en betydelig dyrere pickup, risikerer de at spilleren prises ut av markedet for de kjøperne som uansett ikke har tenkt å benytte den medfølgende pickupen.

Løsningen

For produsenten finnes det neppe en enkel løsning på dette dilemmaet. Men jeg registrerer at de aller fleste produsentene er svært beskjedne når de utstyrer sine platespillere med pickup. Og det er vel egentlig det riktigste valget.

For HiFi-skribenter er løsningen åpenbar: begynn for all del med utprøving med forskjellige pickuper som en obligatorisk øvelse ved platespillertester. Det er det eneste holdbare hvis testen skal ha noen verdi.

Og for brukeren holder det egentlig å være bevisst på at valg av riktig pickup er det viktigste valget du gjør i et vinylbasert oppsett, etter at høyttalerne er på plass.

God fornøyelse!

Last modified on Thursday, 09 July 2020 20:56
Karl Erik Sylthe

Redaktør i Audiophile.no

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.