Saturday, 23 May 2020 08:30

Micro iPhono3 Black Label – tredje generasjon RIAA fra iFi

Written by

iFi lanserer micro iPhono3 Black Label. Som navnet antyder er det tredje generasjon Phonotrinn fra iFi.

Når iFi velger å gi sin siste versjon av iPhono tilnavnet Black Label, avspeiles det selvfølgelig i fargen på kabinettet, som vanligvis er i sølvfarge hos iFi. Men det er nok ikke primært et farge- og designelement i Black Label, for iFi fremhever det lave støygulvet i micro iPhono3 BL. Den har senket inngangsstøyen med 6dB, og iFi hevder at de dermed er på nivå med langt dyrere phonotrinn med sine 85dB A-weighted SNR. Eller som iFi sier det – iPhono3 Black Label forsterker signalet, ikke støyen.

Det er benyttet Burr Brown Soundplus op-amper i iPhono 3 BL. Disse i kombinasjon med ECPU Film Capasitorer fra Panasonic Japan skal ifølge iFi resuletere i en forvrengning på under 0.005%.

EQ-kurver

En av de aspektene som gjør at iFi sine phonotrinn er spesielt interessante er at de alltid har tilbudt flere EQ-kurver. Og bakgrunnen for dette valget er ikke primært for å ha muligheten for å tune klangen til personlige preferanser, men for å kunne «dekode» avspillingen med samme (eller egentlig motsatt) kurve som de var innspilt med. RIAA-standarden ble bestemt på midten av 50-tallet, men ikke alle plateselskapene forholdt seg til den. Det er særlig DECCA som er kjent for sin alternative kurve, som ble benyttet av Decca/Telefunken/Teldec, men også Columbia hadde sin egen kurve. Og så er det delte oppfatninger i bransjen om når også de avvikende plateselskapene konverterte til RIAA-kurven

På iFi iPhono3 Black Label er det implementert 6 ulike EQ-kurver. Det er RIAA, eRIAA, IEC, eRIAA+IEC, Decca og Columbia. Hvis man skal velge kurve på gehør anbefaler iFi Decca-kurven på innspillinger som er lys, hard, tynn og mangler kropp når de er avspilt med RIAA-kurven. Og hvis en LP både har mye diskant og en ullen, overdreven bass med RIAA-kurven anbefaler iFi Columbia EQ

Subsonisk filter

iPhono3 Black Label har et subsonisk filter, som filtrerer bort lavfrekvente signaler ofte forårsaket av deformasjoner i LPen. Filteret velges sammen med noen av EQ-kurvene (Standard RIAA og eRIAA).

X-Powered

Strømforsyningen som leveres med iPhono Black Label er den nyeste og beste fra iFi. Den har benevnelsen iPower-X, og har ifølge iFi komponenter som er valgt for å få et optimalt lavt støygulv. iPower-X benytter Active Noice Cansellation II for å kansellere elektromagnetiske bølger (EMI) og raidofrekvensforstyrrelser (RFI).

Vi kjenner ikke den norske prisen på iPhono Black Label, men det er grunn til å forvente en betydelig høyere pris enn iPhono2, som i skrivende stund ligger på kr. 6.490,-.

iFi importeres av Audioaktøren.

Last modified on Saturday, 23 May 2020 09:00
Karl Erik Sylthe

Redaktør i Audiophile.no

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.