Displaying items by tag: Vossajazz

Thursday, 14 April 2022 07:39

Vossajazz 2022 - Sundag

Eg var som vanleg seint oppe, og hadde sikta meg inn på fyrste konserten på kveldstid, Solveig Slettahjell i Vangskyrkja klokka 5. Dag ringde meg i grevens tid for å minna meg på ein konsert klokka halv 2 i gamlekinoen, med far og dotter Brunborg. Eg rakk det akkurat.

Published in Musikkomtaler - felles
Wednesday, 13 April 2022 08:42

Vossajazz 2022 - Laurdag

Fyrst ein korreksjon frå fredag, eller to. Då eg skreiv denne, fredags kvelden langt på natt, var eg dyktig sliten, og hadde rota vekk programmet, dvs programfaldaren i papirformat. Det som låg på nettet - på Vossajazz.no - var ikkje på langt nær so utfyllande. Difor vart reportasjen mangelfull, utan konkret info, slik som namn på artistane og relevant bakgrunn. Eg beklagar. Nytt programhefte vart henta inn i dag, det ligg på alle kafear og denslags, i dette tilfelle stamkafeen (Ringheim kafe). Uansett valde me å publisera fredagen med alle sine feil og manglar, for å vera ajour med hendingane. Ny og forbetra versjon kjem vonaleg, men fyrst laurdag og sundag. 

Leverandøren av PA og lyd i Vossasalen var ikkje IC, som eg skreiv, men CT. 

Published in Musikkomtaler - felles
Saturday, 09 April 2022 06:58

Vossajazz 2022 - fredag

Randi Fuglehaug - forfattar og fast skribent på “Innsida” i Dag og Tid - opna Vossajazz 2022, og denne introduksjonen/talen var so god at eg gløymde å ta bilete. Beklagar. Eg trefte ho i vrimlearealet seinare på kvelden, og ho var verkeleg ei skjønn og imøtekomande dame. 

Published in Musikkomtaler - felles
Monday, 27 September 2021 15:50

Vossajazz 2021 - sundag

Published in Musikkomtaler - felles
Sunday, 26 September 2021 09:41

Vossajazz 2021 - laurdag

Ja eg visste jo at Noreg skulle opna opp att kl. 4 i dag, men ante ikkje at det ville verta feira som ein frigjeringsdag over heile landet, Inklusive på Voss. 

Published in Musikkomtaler - felles
Saturday, 25 September 2021 09:46

Vossajazz 2021 - fredag

Som eg skreiv i Dagboka nyleg, den 48. Vossajazz vert avvikla “as we speak”, fredag 24. september til sundag 26. Opninga var ved Edvard Hoem, og opningskonserten ved Flliflet Hamre “feirar for eiga dør”. Lite veit eg om dette, for alt var annsleis i år samanlikna med tidlegare år. Eg søkte om akkreditering og måtte spesifisera kva konsertar eg ville høyra, og smålåten som eg er sikta eg meg inn på færrast mogeleg konsertar heller enn flest mogeleg. Kvelden baud difor på Hildegunn Øiseth Quartet, Skarbø Skulekorps og Jaga Jazzist. Og endå verre: Me fekk ikkje pressekort som me kunne henga rundt halsen. Kva kunne eg då brifa med?  

Published in Musikkomtaler - felles
Sunday, 14 April 2019 06:01

Vossajazz 2019 - laurdag

Published in Musikkomtaler - felles
Saturday, 13 April 2019 06:38

VOSSAJAZZ 2019 - fredag

Lat oss kutta småpratet og gå rett på sak: SALIF KEITA

Published in Musikkomtaler - felles
Tuesday, 09 April 2019 16:45

Vossajazz 2019 - føresyn

Til helga er det klart for den 46. utgåva av Vossajazz. Thomas Gjertsen startar med føredraget “Kvifor mislukkast flinke folk” under "Vossakveik 2019” alt torsdag.

Published in Musikkomtaler - felles
Page 1 of 2