Monday, 17 July 2017 18:36

AudiovValve RKV-MKIII Ivory Edition Featured

Written by

Med Audiovalve RKV MKIII og et sett gode hodetelefoner tenker du mindre på lyd og opplever mer musikk.

Tyske Helmut Becker - mannen bak AudioValve - er ikke bare kjent for rørforsterkere men har utviklet en rekke patenter innen medisinsk industri og er dessuten ivrig gitarist. Leter man litt på nettet virker konstruktøren å ha noe av multitalentet i seg. Når Hr. Becker etter en lang karriere med ganske andre ting på programmet enn HiFi vender tilbake produksjon av rørforsterkere, skyldes det nok tidlige impulser fra farens TV-verksted. Markedsføringen er langt fra strømlinjeformet, men har et innslag av noe uformelt ved seg. Litt feilstavinger i engelsken og et noe tilfeldig visuelt utrykk. Man kliner liksom til med det som man har for hånden. I grunnen gir den meg en fornemmelse av at det handler om lyd og produkt og ikke fullt så mye om kommers. 

 

 

Design

AudioValve RKV-MKIII Kan synes å kanskje å være designet for et asiatisk blikk, mer enn for tekkes skandinaviske øyne. De yngste bivånere her hjemme i stuen har gitt den klengenavn bløtkaken, karusellen og sågar kromkakejernet. Det har jo blitt litt av hvert HiFi stående i stuen min opp igjennom tiden. Mye har kommet og mye har gått. Folk som kjenner interessen min har i grunnen sluttet å kommentere utstyret. Imidlertid synes folk å merke seg RKVén. «Jøss - det var jo litt av en sak...hva er det for noe?». En hodetelefonforsterker forklarer jeg. «Men så diger...?» Hvorpå folket stort sett forlanger å få høre hva den har å by på. RKV stikker du vanskelig under en stol, for å si det sånn. Og har du nå en ektefelle, samboer eller hva det skal være kan du være sikker på at hun kommer til å forlange og få hvite hva denne dingsen koster. Det er lett å skjule HiFi-kroner i anonyme kabinett, men i dette tilfellet går det rett og slett ikke an. Prisen er kr. 61.000.- Og da opererer vi i det øverste prissjiktet hva gjelder hodetelefonforsterkere. Du kan riktignok få RKV MKIII i standardutgaven for kr. 37.0000.- med nøyaktig de samme funksjoner. Da noe rimeligere komponenter, og de er ikke lenger håndplukket med toleranse innenfor 1%. 

Saken veier rundt 10 kilo, og måler 400 x 340 x 150mm. En riktig stor hodetelefonforsterker med andre ord. Kabinettet er produsert i stål  med et rikt mon av utskjæringer utført med laser. Gjennom den tykke pleksiglassplaten får du et godt inntrykk av inventaret. Trafoer fra Pikatron, en OPA134 op-amp. Prolypropylen kondensatorene i Ivory Edition kommer fra Wima. Elektrolyttene tåler høyere temperatur og har lavere ESR enn i standardutgaven. I denne mer påkostete utgaven er det også sølvlodding. Rørene - det i alt 8 av dem - er den ni pins trioden PCL805. Egentlig et rør bygget for fjernsynsmottagere som ble utviklet så pass «sent» som i 1968. Røret er bygget som et noe forfinet versjon av PCL85, er omlag 70mm høyt og det ruver således noe mer i kabinettet enn våre ordinære smårør. PCL805 har til tider vært vanskelig å oppdrive, i alle fall om du ønsker en matchet oktett NOS fra samme fabrikant. Det har vært litt tørke på e-bay, men her for leden dukket det opp 27 stykker, og de koster deg omlag 170 kr stykket. Oktetten som sitter i min modell er NOS Siemens. Produsenten nevner i forbifarten at «rørrulling» i dette tilfellet har lite for seg, og du gjør det på eget ansvar. Jeg vet nå ikke helt, fristende er det i alle fall. Det dominerende røde printkortet gir komponentene en livaktig bakgrunn. Innimellom tar jeg meg i å stå og glane inn i denne forsterkeren, nyte håndverket, misunne loddeferdighetene og glise av byggestandarden. Uten tvil er dette et av de flotteste HiFi-komponentene jeg har hatt i mitt eie.

 

 

OTL

Hva som i utgangspunktet fanget min interesse ved RKV var muligheten for å kombinere hodetelefonlyttingen med OTL. De som først har opplevd hva OTL har å by på av lydlige gleder sitter som regel igjen med et uutslettelig inntrykk, spesielt hva gjelder harmonisk rikdom og proporsjoner.

 

 

Ergonomi

Du finner to innganger for hodetelefoner - 6,5 mm jack og kombinert 3 polet XLR fra Neutrik. Benytter du begge jack samtidig kobles de parallelt. Jeg kommer med en liten advarsel her; om hodetelefonene har svært ulik impedans, så pass på å trekke ut den med lavest impedans før du drar opp volumet for hodetelefonen med høyest impedans. I verste fall kan du komme til å skade elementene på den mest lettdrevne av hodetelefonene. AB-test av hodetelefoner er jo RKV som skapt for, så hold tungen litt beint i munnen når du blir som mest ivrig. Du velger selv om du ønsker et rent OTL signal eller lar det passerer gjennom trafoene via bryter i fronten (OTL/IMP). I praksis anbefales det at hodetelefonen er over 100 Ohm om du velger OTL. For hodetelefoner med lavere impedans finnes egen bryter for henholdsvis 8, 16, 32, 64 og 128 Ohm. Ut over dette er det rom for litt eksperimentering. Lyd er for mange en smakssak, og alt etter hvor mye du orker å foreta deg av øvelser med en RKV, kan du sannsynligvis hente ut det signalet du er på jakt etter. Produsenten nevner også at valg av impedansen er noe du kan prøve deg litt frem med. Forsterkeren har innebygget en egen krets som sikrer at du ikke griller hodetelefonene din når du slår forsterkeren på og av. Et sett dioder lyser opp i det du skrur den på, og slukker igjen når rørene får riktige arbeidsbetingelser. Om diodene ikke slår seg av, eller slår seg på under drift indikerer dette overbelastning, impedansmisstilpassing eller at et av rørene er gåent. Videre til høyre i front finner du et saftig potensiometer (ALPS), balansekontroll og lengst til venstre en nettbryter.

RKV -III er ikke bare en hodetelefonforsterker men fungerer også som en integrert forsterker - riktignok beregnet for de mest følsomme av våre høyttalere med oppgitt effekt på 5,8 watt. RKV kan også tjene som en ren forforsterker med både balanserte og ubalanserte utganger. I tillegg er det innebygget RIAA trinn for MM-pickuper. Kjører du MM inn og RecOut har du i prinsippet et enkelt «RIAA-trinn». Det finnes 4 sett ordinære RCA linjeinnganger og en femte inngang som strengt tatt burde hvert merket PHONO. Du finner også to sett balanserte innganger. Som sagt REC OUT samt terminaler for høyttalere. Er fokuset ditt primært hodetelefoner og du har et par STAX elektrostater er høyttalerterminalene også anvendelig sammen med en stepup trafo som eksempel Verto. Denne produseres også av Audiovalve. 

 

 

Mindre lav lyd-midt-inne-i-fra-hodet-opplevelsen

Skribentkollega Stig Arne hater hodetefoner. Han sier det rakt ut; «Eg hatar dei hersans øreklokkane!». Mulig har det mye med en form for opplevd «dissonans» som har med vår naturlige persepsjonen for retning og gjøre. Lyden i hodetelefoner opplever vi jevnt over som om den kommer midt inne i fra hodet. Og lyd gjør jo normalt ikke det. I dagliglivet registrerer vi hvor lydsignaler har sitt opphav igjennom at lyden først treffer ene øret (eks. står det en vekkerklokke til venstre for deg på nattbordet). Tiden lyden tar til den også når høyre øre - tidsforsinkelsen - prosesserer hjernen vår slik at vi oppnår en fornemmelse av retning. Dette skjer automatisk og helt på naturlig vis. Drar du på deg et par hodetelefoner kutter du samtidig muligheten for denne lille fysiske tidsforsinkelsen. Man begynner - kan vi si - å slite litt med en naturgitt sans; orienteringsevnen. La gå med at man lytter i stereo, og i mixen ligger det gjerne bøttevis av lydlige poeng myntet på å gi oss en fornemmelse av retning. Lydlige «klues» ligger ofte noe høyere oppe i frekvensområdet og som forteller noe om plassering av instrumenter sangere osv. Men for mange er og blir opplevelsen påtagelig kunstig og man trives rett og slett ikke med hodetelefoner. 

En som har prøvd å komme fenomenet til livs er tyske Dr. Meier. Hans forskning viser at vi til en viss grad gjenvinne noe av fornemmelse aktiv orienteringssans gjennom å kjøre noe av høyre signal til venstre øre og visa versa. Gjennom et crossfieldfilter hentes inn, forsterkes og forsinkes signaler fra instrumenter som ikke står midt i lydbildet. Effekten kan du selv høre her http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/crossfeed.htm  Audiovalve benytter så vidt jeg vet ikke et crossfieldfilter men jeg fornemmer stadig at forsterkeren bidrar til mindre av den utidige lyd-midt-innenfra-hodet-opplevelsen. 

 

 

Velproposjonert harmonisk informasjon

Det finnes stort sett ikke en type lyd som virker like engasjerende for alle og enhver. Repertoaret avgjør. Og smaken likeså. Ettersom jeg i stor grad lytter til akustisk akustiske instrumenter og sangstemmer innenfor den klassiske genren forlanger jeg for det første at reprodusert lyd har et rikt monn av harmonisk informasjon og at denne skal være vel proporsjonert. Er tingene ute av lage her - så likner instrumenter og sangere i mindre på seg selv. Og jeg blir lett sittende og dvele ved lyden som sådan. Basis for musikken er klingende toner. For akustiske instrumenters vedkommende består disse grunntoner og deres respektive overtoner; harmoniske spektrum. Når vi kjenner igjen lyden fra en fiolin så skyldes det blant at vi vi drar kjensel på dens karakteristiske harmoniske spektrum. På samme måten dannes harmoniske spektrum over grunntonene i en gitar, på liknende vis i et kirkeorgel i en saksofon osv. Når de ulike frekvenskomponentene reproduseres i samme antall, til riktig tid, har samme volum og opptrer med samme innbyrdes forhold lyder akustiske instrumenter likt seg selv. Naturlig altså.  

Det finnes mye god HiFi som evner å fremstille et par (et fåtall) akustiske instrumenter på naturlig vis. Det finnes færre HiFi-anlegg som klarer oppgaven det er å reprodusere mange akustiske instrumenter på like naturlig vis. Jeg finner stadig større glede i symfoniske komposisjoner hvor det musikalske budskapet bygges inn i relativt komplekst sammensatte klang. Noen ganger ligger det musikalsk opplevelse begravd her denne heller i melodi og distinkt rytme. Mer musikk fra år 1900 og framover og mindre Mozart, for å si det slik. Og da blir viktig at hvert enkelt instrument i størst mulig grad framstår med mest mulig av sin klanglige særegenhet. For det er når det ene instrumentet klinger mest mulig unikt i forhold til det andre at samspill vinner tilstrekkelig musikalsk terreng. Jeg stiller altså ikke bare krav om at et enkelt akustisk instrument skal reproduseres naturtro, men at flere instrumenter skal lyde like overbevisende når de trakteres på en og samme gang. Og RKV leverer varene. Hva gjelder elektronisk reproduksjon av harmoniske informasjon er RKV MKIII i referanseklasse. Av hodetelefonforsterkere er dette den beste jeg har prøvd.

 

 

Naturtro vokalt materiale 

Reproduserte menneskelige stemmer sier oss ofte noe om hva vi kan forvente av klang fra akustiske instrumenter reprodusert via det samme HIFi-utstyret. Naturtro reproduserte stemmer indikerer ofte også naturtro reproduserte akustiske instrument, spesielt hva gjelder de klingende tonene (les; harmoniske spektrum). 

Ettersom vi er vant med å identifisere menneskelige stemmer, vi snakker sammen, lytter til stemmer dagen lang og ørene våre er i grunnen ganske finslipt hva gjelder klang i stemmer. Færre har intimt kjennskap til klangen i akustiske instrument, så stemmer kan være veien å gå når vi velger HiFi. Et vesentlig mål for utviklingen av de legendariske BBC-monitorene har alltid vært høy grad av taletydelighet. Det er ikke uten grunn at LS3 5a - til tross for sine begrensinger - er blitt likt av mange med preferanse også for akustiske instrument. 

Utrykket, opptreden, teksten, melodien, dramaet men også den helt unike klangen i en godt utviklet stemme oss kan gi oss stor musikalsk glede. Når den menneskelige stemme foreldes over tid og antar instrument-lik karakter, og stemmeprakten utvikles - kreves det enda større lydlig presisjon ved reproduksjon. Og gjengi en naturlig lydende operarøst er etter min mening blant det vanskeligste som er og få til i denne bransjen. 

Hva som gjør den menneskelige stemme instrumentlik - hva som gjør at en operasanger lyder som en operasanger gjør - er for så vidt interessant i seg selv. Instrumenter er formbestandig i et eller annet henseende, den menneskelige stemmen (talestemmen) er i utgangspunktet lite godt egnet som instrument med hensyn på volum (rekkevidde). Hvordan klarer en operasanger så å trenge igjennom et helt orkester og nå fram til tilhøreren på bakerste benk? De fleste instrument har en vibrator og en resonator. Grip deg selv rundt adamseplet, like i øverste kant av dette sitter stemmebåndene (stemmeleppene). Når du snakker strømmer luften forbi stemmeleppene og skaper en såkalt bernullieffekt; får dem til og trekkes mot hverandre. Og det forholdsvis svake luftrykket fra lungene åpner dem så igjen. De vibrerer, og kalles følgelig vibrator i denne sammenheng. Og vi trenger en resonator. Det innvendige rommet fra like over stemmebåndene og frem til leppene dine kalles ansatsrøret - og er området hvor det hovedsakelig utvikles resonans (til en viss grad også i nasalkavitene). Se nå for deg en trompet, en tuba etc. Forskjellen er jo selvsagt at ansatsrøret i utgangspunktet er lite formbestandig sett i forhold til ordinære akustiske instrument. Men over tid jobber sangstudenten for å etablere forholdsvis stabile former innvendig i munnhule og svelg. Målet er blant annet å foredle en resonator som gir grobunn for en 3-4 formanter (kluster av overtoner) - av typen som gir stemmen bærekraft på langt hold. RKV MKIII er sjeldent god på skille den ene stemmen fra den andre. Spesielt merkbart er fenomenet i korsammenheng hvor klangmassen blir mer differensiert, man teller lettere flere stemmer for og si det på den måten. Reproduksjon av kjente operarøster er rett og slett enestående med den riktige hodetelefonen. 

 

 

Rytme og dynamikk

Transientresponsen er fremragende, instrumenter hvor de lydlige egenskapene assosieres med eksplosive attakk (ex. membranofoner) blir gjengitt med høy grad av troverdighet. Langsomme dynamiske foreteelser som et crescendo /decrescendo blir også gjengitt med den avstand mellom pp-ff-pp som skal til for å skape høy grad av musikalsk dramatikk.  

 

 

KONKLUSJON

AudioValve RKV RKVIII forener høy byggekvalitet med enestående lydkvalitet. Spesielt er harmonisk rikdom og proposjoner i den den absolutte referanseklassen. Dynamikken likeså. Lyd som i det hele fremmer musikkens emosjonelle utrykk og demper noe av HiFi-entusiasters tendens til å bli sittende og fabulere over «lyden-i-seg-selv». Svært involverende hva gjelder alle musikksjangre og bidrar gjerne til at du får lyst til å lytte til musikk du trodde du var fremmed for. Særdeles naturtro gjengivelse av vokalt materiale! Kan benyttes med alt det som er av hodetelefoner (bort sett fra STAX som krever egen stepuptrafo). Hodetelefonforsterker, forforsterker, RIIA-trinn og integrert forsterker i en og samme boks kan regnes som et pluss. 

 

BASIC SPECS:

 • power consumption: 120 watt
 • weight: 10 kg
 • size: 400*340*150mm

 

SPECS: OTL mode:

 • power output:  5,8 watt - 220 ohm load - ( 1% THD )
 • max. output voltage 100 VAC / 2kohms load
 • bandwide: from 10 Hz up to - 1.2 Mhz ( 200 ohms )
 • Ri: 0.01 ohm
 • THD:  configure - LM 351 - 3V - 1 kHz
  100 ohm load 0,014%
 • THD:  configure - LM 351 - 3V - 10 kHz
  100 ohm load 0,014%
 • THD:  configure - OPA134  - 3V - 1 kHz
  100 ohm load 0,008%
 • THD:  configure - OPA134  - 1V - 10 kHz
  100 ohm load 0,018%
 • Gain: 23 dB
 • s/n - ratio: 100 dB

 

SPECS: match - transformer mode: ( impedancer )

 • THD:  configure - OPA134 / 1 kHz / 8 ohm load 0.1 VAC - 0.015% 0.3 VAC - 0.015% 0.6 VAC - 0.02% 1.5 VAC - 0.1% 3.0 VAC - 0.3%
  All other higher impedances have a more and more lower THD match transformer
  Supported impedances: 8 > 16 > 32 > 64 > 128 ohms load

 

SPECS:  MM phono - section:

 • output impedance: 450 ohm
 • input impedance: 47 kOhm
 • RIAA accuracy: (Referenz - 0,000dB - 1Khz: 100Hz - 0,07dB      10.000Hz - 0,04dB 20.000Hz - 0,02dB 30.000Hz - 0,02dB
 • noise: -74dB
 • distortion: 0,015% ( 1V rms output signal )
 • gain: 46dB

 

Veil utsalgspris kr. 61.000.-

Importør Norsk Hi-fi-Center / Audioaktøren

Read 6353 times
Ole-Petter Langfeldt Steen

Seniorskribent

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.