Wednesday, 18 March 2020 11:56

Sonos S2 – medaljens fremside

Written by

Sonos har forhåndsvarslet at de i Juni lanserer et helt nytt operativsystem. Sonos S2 blir et paradigmeskifte.

I vinter har det vært ikke så rent lite støy rundt Sonos sine aldrende produkter. Det startet med en oppgraderingsløsning der man ble tilbudt 30% rabatt på nye produkt dersom man parkerte de gamle produktene i en låst løsning som i praksis gjord de ubrukelig. Enda mer støy ble det da de kunngjorde at en del av de eldste produktene ikke ville få oppdatering fra et visst tidspunkt i løpet av våren, og at de heller ikke kunne mikses med nye produkter i et og samme multiromsoppsett. I ettertid har Sonos gått ut og moderert disse uttalelsene, og forsikret at også de eldste produktene vil kunne få sikkerhetsoppdateringer. Og for kort tid siden har de også kunngjort at den digitale parkeringen av innbytteprodukter blir avsluttet.

Alle de tiltakene som skjedde tidligere i vinter har vært medaljens bakside, i form av mer eller mindre nødvendige bivirkninger av et paradigmeskifte innen operativsystem. For selv om det ideelle alltid vil være at også de eldst produktene kan bli inkludert i enhver oppdatering, vet vi at det ikke alltid er tilfelle. Noen oppdateringer er for krevende til at det er mulig å kjøre ønskelige fornyelser på disse. Min første jobb-PC på 80-tallet med AutoCAD-installasjon og 20MB harddisk og minne regnet i kB under MS-Dos ville fått pustebesvær langt over middels med dagens opertivsystem. Den gang regnet man med at en økning til 40MB ville løse alle problem for all fremtid

Sonos S2 - medaljens fremside

Etter at media har hatt et stort fokus på medaljens bakside gjennom vinteren er tiden overmoden for at Sonos lar oss få et lite gløtt av medaljens fremside. Og det virker svært spennnede.

Det er snakk om en ny app og et nytt operativsystem kalt Sonos S2. Det åpnes opp for større muligheter innen grupperinger av rom, og vi kan bare håpe at det Audiophile.no har ønsket og bekjentgjort i flere av våre artikler blir realisert – muligheten for å lagre ulike grupperinger, og ikke minst å kunne benytte disse i forbindelse med alarmer.

HighRes

Sonos kunngjør også at HighRes vil støttes i S2, uten at det er redegjort detaljert for format og oppløsning. Dette vil for mange være en kjærkommen oppgradering. Fravær av dette er en begrensning i SOnos sammenlignet med noen konkurrerende økosystem, som f.eks. HEOS.

Også bedre støtte for multikanal er antydet. Om dette gjør at det åpnes for DTS, og 3D-formter gjenstår å se.

Det ligger i sakens natur at det nye systemet S2 ikke kan kjøre sammen med S1. Det er vel på en måte litt kontroversielt, og kan vekke reksjoner hos noen. Dette gjelder de samme produktene som har vært kunngjort med mangelfull fremtidig støtte tidligere i vinter, og gjelder:

  • Zone Players
  • CR200
  • Bridge
  • Connect (Gen 1)
  • Connect:Amp (Gen 1)
  • Play:5 (Gen 1)

Men den støyten har Sonos allerede tatt indirekte tidligere i vinter. Nå er det tid for å se på de positive sidene av et fremskritt!

Les mer om S2 hos Sonos

Les meir om samtidig bruk av S1 og S2 hos Sonos

Last modified on Wednesday, 18 March 2020 12:12
Karl Erik Sylthe

Redaktør i Audiophile.no

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.